Rádayho 16
984 01
Lučenec

tel/fax: +421-47/4512 404 - 6
mobil: 0905 626 249, 0907 817 275
e-mail: proximalc@proximalc.sk

ČINNOSŤ FIRMY

• bytové a občianske stavby
• inžinierska činnost - stavebný dozor
• inžinierske, priemyselné
a hospodárske stavby

REFERENCIE - FOTO